Mateřská škola
Holečkova 7


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,(školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005, vyhlášky 43/2006 Sb. a 214/2012 Sb., o předškolním vzdělávání, je úplata za předškolní vzdělávání stanovena takto:

 • měsíční úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 650,-Kč 

 • zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce se úplata za předškolní vzdělávání nesnižuje

 • úplata za předškolní vzdělávání je splatná nejpozději k 15. dni daného kalendářního měsíce

 • děti docházející k povinné školní docházce (tzn. v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 dosáhnou 6 ti let) a děti s odkladem školní docházky se v mateřské škole vzdělávají bezúplatně

 • úplata za předškolní vzdělávání v době letních prázdnin (tj. od 1. 7. do 31. 8. ) se snižuje na částku 300,- Kč

 • osvobození od úplaty může uplatnit zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek stanovený podle § 20 až 22 zákona č. 117/2005 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče stanovené podle § 36 až 43 uvedeného zákona. Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením: 1./ originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání dávky sociální péče a 2./ podáním písemné žádosti o prominutí úplaty (každý měsíc). Formuláře žádostí o osvobození jsou k dispozici u vedoucí mateřské školy.

 • pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání může vedoucí učitelka MŠ rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání

 

Úplata za předškolní vzdělávání se hradí bezhotovostním způsobem:

Číslo účtu: 270 983 879 / 0300

Variabilní symbol: 2

Poznámka: jméno dítěte - MUSÍ BÝT VŽDY UVEDENO !!!

Částka: 650,- Kč

Upozornění

INFORMACE PRO RODIČE 

PROVOZ MŠ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

 

 • 7. - 28. 7. MŠ MOZAIKA V PROVOZU

 

 • 7. - 31. 8. MŠ MOZAIKA UZAVŘENA

 

 • 7. - 4. 8. VŠECHNY ŠKOLKY UZAVŘENY

 

 • 8. - 25. 8. v provozu náhradní MŠ ŠTÍSTKO

 

 • 8. - 31. 8. VŠECHNY ŠKOLKY UZAVŘENY

 

Nový školní rok zahájíme v pátek 1.9.2023.

----------------------------------

PLATBA ŠKOLNÉHO  

MŠ MOZAIKA

 
Číslo účtu: 270983879/0300
 
Variabilní symbol: 2
 
Poznámka: jméno dítěte (vždy uveďte!)
 
Částka: 650,- Kč
 
Plaťte vždy v daném měsíci do 15. dne.
 
------------------------------------------   

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY NA TEL. ČÍSLE   

ŠKOLNÍ JÍDELNA - 730 874 942

------------------------------------