Mateřská škola
Holečkova 7


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Organizační pokyny

PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY

 • 1. TŘÍDA -uč. Pavúčková Lenka,Dis, uč. Šmejkalová Gabriela
 • 2. TŘÍDA - uč. Marcela Mazalová, Bc. Kristýna Dovčiaková, 
 • 3. TŘÍDA - uč. Raušerová Adéla, uč. Žaneta Ambrožová
 • 4. TŘÍDA - uč. Ivana Oharková, uč. Bc. Pavla Tománková, vedoucí učitelka

ASISTENTKY: 

Miroslava Balážová, Jana Kouřilová, Tlachová Jana

PROVOZNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY

 • Radka Lakomá
 • Alena Kralovanská
 • Marta Zatloukalová

Provozní doba MŠ: 6:15 - 17:00 hod.

 • ranní scházení: do 8:30 hod.
 • vyzvedávání dětí po obědě: 12:00 - 12:30 hod.
 • vyzvedávání dětí po odpolední svačince: od 14:30 hod.
 • v případě potřeby a po dohodě s učitelkou během celého dne
 • vyzvedávaní obědu ( nepřítomnost dítěte v MŠ): od 11:00 - 11:30hod.

ORGANIZACE DNE

6:15 - 9:45

 • scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
 • didakticky zacílené činnosti /záměrné i spontánní učení /ve skupinách, individuálně
 • individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
 • jazykové chvilky
 • smyslové hry
 • cvičení (popř. relaxační cvičení)
 • hygiena, svačina

9:45 - 11:45

 • pobyt venku

11:45 - 12:30

 • převlékání, hygiena, oběd

12:30 - 14:15

 • hygiena, odpočinek (3 – 5 leté děti)

12:30 - 14:10

 • hygiena, odpočinek (5 – 7 leté děti),
 • klid na lehátku 1/2 - 1 hod., náhradní nespací aktivity

14:30 - 17:00

 • hygiena, svačina
 • odpolední zájmové činnosti dětí ,hry + dle zájmu dětí
 • pokračování didakticky cílených činností,
 • individuální činnosti s dětmi s OŠD, činnosti zaměřené na rozvoj hrubé a jemné motoriky, smyslové hry

Co děti potřebují do MŠ

 • převlečení do třídy (legíny, tepláčky, šatičky,...)
 • přezůvky s pevnou špičkou i patou
 • převlečení na pobyt venku, včetně obuvi (tepláky, kalhoty, bundy,...)
 • pyžamko
 • do skříňky náhradní převlečení, včetně spodního prádla a ponožek
 • papírové kapesníky ( malé děti - vlhčený toaletní papír)

Žádáme rodiče, aby děti měly své věci podepsané či označené.

Platba školného

ŠKOLNÉ MŠ MOZAIKA

Číslo účtu: 270983879/0300
Variabilní symbol: 2
Poznámka: jméno dítěte (vždy uveďte!)
Částka: 650,- Kč 

Osvobození od plateb školného jsou děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.

 • celodenní docházka - 650,- Kč za měsíc
 • děti, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky jsou od poplatku osvobozeny

Školné se platí bankovním převodem, a to nejpozději k 15. dni daného měsíce.

 

Stravné

Cena za celodenní stravné je: 52,-Kč, 57,-Kč (děti, které dovrší ve školním roce 7 let - koef. 0,6)

V případě nemoci dítěte mají rodiče nárok na stravu jen 1. den, následující dny jsou povinni si stravu odhlásit.

Strava musí být odhlášena či přihlášena den předem do 10:00 hod. na telefonním čísle ŠJ Holečkova - 730 874 942 nebo přes internetovou aplikaci (www.strava.cz).

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

 • denní režim je pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby,
 • do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené pohybové aktivity.
 • pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání,
 • poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený,
 • děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd

V přízemí budovy je 1. a 2. třída svým vybavením, hračkami a učebními pomůckami uzpůsobena dětem ve věku 3-5 let, v 1. poschodí ve 3. a 4. třídě pracujeme s dětmi ve věku 5-6 let a s dětmi s odklady školní docházky. Vstup do MŠ z Holečkovy ulice je společný pro 2. a 4. třídu, z ulice Trnkovy pak pro 1. a 3. třídu. V 1. poschodí z Trnkovy ulice je kancelář vedoucí učitelky. Charakteristika jednotlivých tříd vychází z věkového složení dětí. Ve 3. a 4. třídě se cíleně zaměřujeme na individuální práci s dětmi s odklady školní docházky.

Žádáme rodiče,

 • aby nám neprodleně hlásili změny: pojišťovny, adresy, tel. čísla , jména apod.
 • aby předávali dítě po příchodu do MŠ osobně učitelce
 • aby doplnili aktuálně zmocnění pro vyzvedávání dítěte z MŠ
 • aby okamžitě hlásili změny oprávněných osob, které mohou dítě z MŠ vyzvedávat
 • aby přiváděli děti pouze zdravé
 • aby nám pravdivě a bez prodlení hlásili ráno při předávání dítěte jeho aktuální zdravotní potíže
 • aby nám hlásili výskyt infekčního onemocnění dítěte i členů rodiny
 • aby nám hlásili předem známou nepřítomnost dítěte
 • aby nás informovali o stravovacích zvyklostech dítěte z domova
 • aby platili včas veškeré poplatky související s pobytem dítěte v MŠ

 

 

 

 

Dokumenty

doc ŠKOLNÍ ŘÁD 2022 - 2023.doc 134656 Kb

Upozornění

INFORMACE PRO RODIČE 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ
1. 9. 2023

----------------------------------

PLATBA ŠKOLNÉHO  

MŠ MOZAIKA

 
Číslo účtu: 270983879/0300
 
Variabilní symbol: 2
 
Poznámka: jméno dítěte (vždy uveďte!)
 
Částka: 650,- Kč
 
Plaťte vždy v daném měsíci do 15. dne.
 
------------------------------------------   

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY NA TEL. ČÍSLE   

ŠKOLNÍ JÍDELNA - 730 874 942

------------------------------------