Mateřská škola
Holečkova 7


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

ZÁPIS DO MŠ 2021/2022

30. 4. 2021

ZÁPIS DO MŠ 2021/2022

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZÁPIS SE USKUTEČNÍ VE DNECH 2. - 16. KVĚTNA 2021

Zápis se uskuteční elektronickým způsobem, bez účasti dětí
a s minimální účastí rodičů, kteří budou přicházet do MŠ jen v případě, že nemají možnost elektronické komunikace
.

Zákonný zástupce doručí vyplněnou Žádost o přijetí a Vyjádření lékaře (formuláře k tisku naleznete níže) na adresu mateřské školy. Věnujte pozornost správnému vyplnění všech údajů a hlavně kontaktům na zákonné zástupce.

1) EMAIL - u této varianty je nutné si na poště vyřídit elektronický podpis. Přihláška emailem bude zařazena JEN V PŘÍPADĚ, bude- li mít elektronický podpis rodiče.

Email:    info@msholeckova.cz

2) POŠTOU - MŠ Mozaika – Holečkova, Holečkova 7, Olomouc 779 00 nebo        

VHOZENÍM DO SCHRÁNKY MŠv zalepené obálce s nápisem ZÁPIS, (umístěné na budově MŠ).

3) DATOVOU SCHRÁNKOU - Datová schránka: jj9kkbg Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace.

4) V PŘÍPADĚ NUTNOSTI OSOBNĚ V MŠ - pokud nemůžete využít první 3 možnosti, nebo nemáte možnost přihlášku vytisknout, můžete si přihlášku vyzvednout osobně v MŠ, prosím dodržujte veškerá hygienická opatření!

Přihlášky doručené osobně přijímáme v

ÚTERÝ 4. 5. 2021 v čase 14- 16 hod.,   

STŘEDA 5. 5. 2021 v čase 10- 12 hod.

(vchod z ulice Trnkova – zvonek KANCELÁŘ)

CO MUSÍTE DOLOŽIT?

1) PŘIHLÁŠKA (na webových stránkách MŠ)

2) VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE

PO PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY VÁM BUDE PŘIŘAZENO REGISTRAČNÍ ČÍSLO, KTERÉ VÁM ZAŠLEME NA EMAIL nebo ZPRÁVOU SMS NA KONTAKT UVEDENÝ V PŘIHLÁŠCE. POD TÍMTO ČÍSLEM ZJISTÍTE VÝSLEDKY ZÁPISU, KTERÉ BUDOU VYVĚŠENY NA WEBU MŠ, VÝVĚSNÍ TABULI PŘED MŠ A TO 20. 5. 2021.

 

V Olomouci 4. 4. 2021              Tománková Pavla, MŠ MozaikaDokumenty ke stažení

docx informace k zápisu do MŠ 2020 - 2021.docx 29057 Kb
docx Žádost o přijetí.docx 16277 Kb
docx Vyjádření lékaře.docx 16867 Kb

Upozornění

INFORMACE PRO RODIČE 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ  LETNÍ PRÁZDNINY

1.- 23.7. - MŠ MOZAIKA V PROVOZU

26.- 30.7. všechny MŠ UZAVŘENY

2.- 20.8. MŠ MOZAIKA UZAVŘENA (NÁHRADNÍ PROVOZ MŠ ŠTÍSTKO)

23.- 31.8. všechny MŠ UZAVŘENY

------------------------------------------

PLATBA ŠKOLNÉHO  

MŠ MOZAIKA

Číslo účtu: 270983879/0300
Variabilní symbol: 2
Poznámka: jméno dítěte (vždy uveďte!)
Částka: 400,- Kč
------------------------------------------   

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY NA TEL. ČÍSLE   

ŠKOLNÍ JÍDELNA - 730 874 942

------------------------------------