Organizační pokyny

PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY

 • 1. TŘÍDA - uč. Mgr. Renáta Kalvachová + Helena Zapletalová, vedoucí učitelka MŠ
 • 2. TŘÍDA - uč. Lenka Pavúčková, Dis. + uč. Gabriela Šmejkalová
 • 3. TŘÍDA - uč. Marcela Mazalová + uč. Veronika Kyselá, Bc.
 • 4. TŘÍDA - uč. Helena Klamková + uč. Pavla Tománková

PROVOZNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY

 • Radka Lakomá
 • Renata Peřinová
 • Marta Zatloukalová
 • Jarmila Jánová

Provozní doba MŠ: 6,15 - 17,00 hod.

 • ranní scházení: do 8,15 hod.
 • vyzvedávání dětí po obědě: 12 - 12,30 hod.
 • vyzvedávání dětí po odpolední svačince: od 14,30 hod.
 • v případě potřeby a po dohodě s učitelkou během celého dne

ORGANIZACE DNE

6,15 -9,45

 • scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
 • didakticky zacílené činnosti /záměrné i spontánní učení /ve skupinách, individuálně
 • individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
 • jazykové chvilky
 • smyslové hry
 • cvičení (popř. relaxační cvičení)
 • hygiena, svačina

9,45–11,45

 • pobyt venku

11,45-12,15

 • převlékání, hygiena, oběd

12,15-14,15

 • hygiena, odpočinek (3 – 5 leté děti)

12,15-14,00

 • hygiena, odpočinek (5 – 7 leté děti),
 • klid na lehátku 1/2 - 1 hod., náhradní nespací aktivity
 • děti se specifickými vzdělávacími potřebami  "Malá školička"- individuální péče
 • předplavecký výcvik

14,15-17,00

 • hygiena, svačina
 • odpolední zájmové činnosti dětí ,hry + dle zájmu dětí
 • pokračování didakticky cílených činností,
 • individuální činnosti s dětmi s OŠD, činnosti zaměřené na rozvoj hrubé a jemné motoriky, smyslové hry

Co děti potřebují do MŠ

 • převlečení do třídy (hrací kalhoty, tepláčky, zástěrky,...)
 • přezůvky s pevnou špičkou i patou
 • převlečení na pobyt venku, včetně obuvi (tepláky, kalhoty, bundy,...)
 • pyžamko
 • do skříňky náhradní převlečení, včetně spodního prádla a ponožek
 • zubní kartáček
 • papírové kapesníky

Žádáme rodiče, aby děti měly své věci podepsané či označené.

 Platba školného

 • celodenní docházka - 400,- Kč za měsíc
 • děti, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky jsou od poplatku osvobozeny

Školné se platí bankovním převodem, a to nejpozději k 15. dni daného měsíce.

     Číslo účtu: 270 983 879 / 0300

     Variabilní symbol: 2

     Poznámka: jméno dítěte - MUSÍ BÝT VŽDY UVEDENO !!!

     Částka: 400,- Kč 

Stravné

Cena za celodenní stravné je: 37,-Kč,  41,-Kč (děti, které dovrší ve školním roce 7 let - koef. 0,6)

V případě nemoci dítěte mají rodiče nárok na stravu jen 1. den, následné dny jsou povinni si odhlásit.

Strava musí být odhlášena či přihlášena den předem do 10,00 hod. na telefonním čísle ŠJ Holečkova - 585758522.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

 • denní režim je pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby,
 • do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené pohybové aktivity.
 • pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání,
 • poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený,
 • děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd

V přízemí budovy je 1. a 2. třída svým vybavením, hračkami a učebními pomůckami uzpůsobena dětem ve věku 3-5 let, v 1. poschodí ve 3. a 4. třídě pracujeme s dětmi ve věku 5-6 let a s dětmi s odklady školní docházky. Vstup do MŠ z Holečkovy ulice je společný pro 2. a 4. třídu, z ulice Trnkovy pak pro 1. a 3. třídu. V 1. poschodí z Trnkovy ulice je kancelář vedoucí učitelky. Charakteristika jednotlivých tříd vychází z věkového složení dětí. Ve 3. a 4. třídě se cíleně zaměřujeme na individuální práci s dětmi s odklady školní docházky v kroužku „Malá školička“.

Žádáme rodiče,

 • aby nám neprodleně hlásili změny: pojišťovny, adresy, tel. čísla , jména apod.
 • aby předávali dítě po příchodu do MŠ osobně učitelce
 • aby doplnili aktuálně zmocnění pro vyzvedávání dítěte z MŠ
 • aby okamžitě hlásili změny oprávněných osob, které mohou dítě z MŠ vyzvedávat
 • aby přiváděli děti pouze zdravé
 • aby nám pravdivě a bez prodlení hlásili ráno při předávání dítěte jeho aktuální zdravotní potíže
 • aby nám hlásili výskyt infekčního onemocnění dítěte i členů rodiny
 • aby nám hlásili předem známou nepřítomnost dítěte
 • aby nás informovali o stravovacích zvyklostech dítěte z domova
 • aby platili včas veškeré poplatky související s pobytem dítěte v MŠ

 

 • stále sbíráme vršky od PET lahví pro Klárku

 

 

 

Upozornění

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2018

MŠ Holečkova 7 je v provozu od 06.08.2018 do 24.08.2018.

Náhradní provoz od 02.07.2018 do 27.07.2018 zajišťuje MŠ Štístko.

Od 30.07.2018 do 03.08.2018 a od 27.08.2018 do 31.08.2018 jsou uzavřeny obě MŠ. 

 

ŠKOLNÉ

prosíme uhradit bezhotovostním způsobem vždy do 15. dne v měsíci. Děkujeme.

 
Číslo účtu: 270983879/0300
Variabilní symbol: 2
Poznámka: jméno dítěte (vždy uveďte!)
Částka: 400,- Kč
                  

Osvobození od plateb školného jsou děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.

-------------------------------------------

 

 

Jídelníček

Pátek 20.7.2018

Jídelní lístek je pouze ve formátu PDF v odkazu Jídelníček na celý týden, vytisknout.

Jídelníček na celý týden »

Mateřská škola
Holečkova 7


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie Najdete nás na Facebooku