Kontaktní informace

Fakultní základní škola
a Mateřská škola Olomouc
příspěvková organizace
Holečkova 10
779 00 OLOMOUC

IČO 70631000

kontakty

Mgr. Martin Vosyka

Ředitel
tel.: 585 758 510
e-mail: info@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: pondělí 16.30 - 17.15 (po dohodě)

Mgr. Eliška Čurdová

Zástupce ředitele, zástupce ředitele pro 2. stupeň
tel.: 585 758 512
e-mail: curdovae@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 14.00 - 15.00 (po dohodě)

Mgr. Hana Procházková

Vedoucí učitel 1. stupně, vedoucí pracoviště ZŠ Rooseveltova 103
tel.: 585 434 533, 605 514 497
e-mail: prochazkovah@zsnovesady.cz
konzultační hodiny: dle potřeby dětí

Helena Vávrová

Hospodářka
tel.: 585 758 511
e-mail: info@zsholeckova.cz

Věra Pavlíková

Hospodářka
tel.: 585 758 511
e-mail: info@zsholeckova.cz

Josef Odstrčil

Školník
tel.: 585 758 516
e-mail: odstrcilj@zsholeckova.cz

Mgr. Michaela Janotová

Výchovný poradce
tel.: 585 758 517
e-mail: janotovam@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: úterý 15.20 - 16.20 (pro rodiče)

Bc. Pavla Hybenová

vedoucí ŠJ
tel.: 585 431 008
e-mail: jidelna@zsholeckova.cz

Mgr. Lenka Bartáková

učitelka
tel.: 585758524
e-mail: bartakoval@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: pondělí 13.45 - 14.30 (po dohodě)

Mgr. Libuše Brichtová

učitelka
tel.: 585 434 533
e-mail: brichtoval@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: dle potřeby dětí

Mgr. Libuše Dvořáková

Kabinet českého jazyka
tel.: 585 758 523
e-mail: dvorakoval@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: středa 7.00 - 7.40 (po dohodě)

Mgr. Michaela Harenčáková

učitelka
tel.: 585758515
e-mail: harencakovam@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: středa 13.30 - 14.15 (po dohodě)

Mgr. Marie Hýžová

učitelka
tel.: 585758520
e-mail: hyzovam@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: dle potřeby dětí

PhDr. Ivona Jančíková

školní psycholožka
tel.:
e-mail: jancikovai@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 15.20 - 16.20 (po dohodě)

Mgr. Marie Kadlčíková

učitelka
tel.: 585758520
e-mail: kadlcikovam@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: dle potřeby dětí

Mgr. Veronika Kubenková

učitelka
tel.: 585758520
e-mail: kubenkovav@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: dle potřeby dětí

Mgr. Jarmila Kubínová

Kabinet fyziky
tel.: 585 758 524
e-mail: kubinovaj@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: středa 7.10 - 7.50 (po dohodě)

Mgr. Stanislava Laboňová

Kabinet informatiky
tel.: 585 758 513
e-mail: labonovas@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: pátek 7.15 - 7.50 (po dohodě)

Mgr. Ivana Líbalová

učitelka
tel.: 585 758 520
e-mail: libalovai@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: dle potřeby dětí

Mgr. Eva Navrátilová

učitelka
tel.: 585758520
e-mail: navratilovae@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: dle potřeby dětí

Mgr. Stanislava Menšíková

Kabinet výtvarné výchovy
tel.: 585 758 526
e-mail: mensikovas@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 13.40 - 14.25 (po dohodě)

Mgr. Zdeněk Pátík

Kabinet informatiky
tel.: 585 758 513
e-mail: patikz@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 13.50 - 14.30 (po dohodě)

Mgr. Milada Peňázová

Kabinet fyziky
tel.: 585 758 524
e-mail: penazovam@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: pondělí 13.40 - 14.25 (po dohodě)

Mgr. Kateřina Petrová

učitelka
tel.: 585758515
e-mail: petrovak@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: pondělí 13.45 - 14.30 (po dohodě)

Mgr. Libuše Řezanková

Kabinet přírodopisu
tel.: 585 758 515
e-mail: info@zsholeckova.cz

Mgr. Jana Semelová

učitelka
tel.: 585758515
e-mail: semelovaj@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 7.00 - 7.45 (po dohodě)

Mgr. Monika Sekulová

učitelka
tel.: 585758520
e-mail: sekulovam@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: dle potřeby dětí

Mgr. Petr Skákal

Kabinet přírodopisu a anglického jazyka
tel.: 585 758 515
e-mail: skakalp@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: kroužek AJ čtvrtek od 14.45 hod. (pro nadané žáky)

PaedDr. Jana Skříčilová

kabinet českého jazyka
tel.: 585758523
e-mail: skricilovaj@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 7.15 - 7.55 (po dohodě)

Mgr. Lukáš Slavík

speciální pedagog
tel.: 585758517
e-mail: slavikl@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: středa 15.00 - 16.00, čtvrtek 7.30 - 8.30

Mgr. Irena Steigerwaldová

Kabinet přírodopisu
tel.: 585 758 515
e-mail: steigerwaldovai@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: středa 13.30 - 14.10 (po dohodě)

Mgr. Jana Šporiková

učitelka
tel.: 585758520
e-mail: sporikovaj@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: dle potřeby dětí

Mgr. Libuše Travěncová

učitelka
tel.: 585758520
e-mail: travencoval@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: dle potřeby dětí

Mgr. Jindřiška Trčalová

Kabinet tělesné výchovy
tel.: 585 758 514
e-mail: trcalovaj@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 13.30 - 14.15 (po dohodě)

Mgr. Miroslava Turková

učitelka
tel.: 585758520
e-mail: turkovam@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: dle potřeby dětí

Mgr. Jana Vyhlídalová

Kabinet českého jazyka
tel.: 585 758 523
e-mail: vyhlidalovaj@zsholeckova.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 7.10 - 7.55 (po dohodě)

Upozornění

ÚHRADA ŠKOLNÉHO

Školné je možno hradit pouze bezhotovostním převodem, a to k 14. dni v měsíci. 

Číslo účtu: 270 983 879 / 0300

Variabilní symbol: 2

Poznámka: jméno dítěte - MUSÍ BÝT VŽDY UVEDENO !!!

Částka: 400,- Kč

Děkujeme. 

 

Mateřská škola
Holečkova 7


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie Najdete nás na Facebooku